Ukrajina ve světle filosofie: problémy, historie, myšlenky
Pořádá: Filosofický ústav AV ČR

Zdroj: FLÚ AV ČR
Prezenčně
přednáška

Publikum: studenti SŠ, studenti VŠ, dospělá veřejnost, senioři
Téma: filosofie
Přibližná délka trvání: 60 min
REZERVOVAT
Ukrajina má tisíciletou historii a tisíce spojení s jinými evropskými kulturami, včetně té české. Jaká je role filosofie v jejích dějinách? Dějiny filozofie jsou jistým způsobem dějinami duše. Pokusíme se pochopit hlavní fakta a procesy filosofického života, které se dnes na Ukrajině nazývají dějinami filosofie, a zjistit, jak se utvářely jako vědní disciplína. Rychlý exkurs nás přenese od dob byzantského vlivu do doby posttotalitní.

Přednáška proběhne v ukrajinštině.
 
Další informace: www.flu.cas.cz
 
Video upoutávka: https://www.youtube.com/watch?v=3QFbVa-lppI

Přednášející

Volodymyr Volkovskyi, MA, Ph.D.
Filosofický ústav AV ČR
Volodymyr Volkovskyi, MA, Ph.D. z Kyjeva se věnuje historii filosofie, politické filosofii a religionistice. Ve Filosofickém ústavu působí v Collegiu Europaeu při Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení v rámci programu Researchers at risk.