Vědecká zasTÁVka
Pořádá: Středisko společných činností AV ČR, Biologické centrum AV ČR, Geologický ústav AV ČR, Matematický ústav AV ČR, Ústav anorganické chemie AV ČR, Ústav fyziky atmosféry AV ČR

Prezenčně
vědecká zasTÁVka

Publikum: studenti SŠ, studenti VŠ, dospělá veřejnost
Téma: biologie, geologie, chemie, matematika, meteorologie, svět vědy, životní prostředí
Přibližná délka trvání: 100 min
REZERVOVAT
ZasTAVte se na kus řeči s mladými vědkyněmi a vědci, laureáty ocenění Prémie Otto Wichterleho. V krátkých příspěvcích Vám představí svůj výzkum, ale i svou cestu do Akademie věd ČR a své působení v ní. Jakým výzvám čelí a co je motivuje? Inspirativním večerem pro začínající vědce i další zájemce o vědu provede Martina Spěváčková.

Přednášející

Mgr. Lukáš Laibl, Ph.D.
Geologický ústav AV ČR
Když se řekne trilobit, většina lidí si představí dávno vymřelé článkované něco, co se dá najít na Barrandově. Jak ale trilobiti skutečně vypadali, jak žili a co nám mohou prozradit o dávno zaniklém světě, zůstává pro mnohé zahaleno tajemstvím. Přijďte si poslechnout fascinující příběh o tom, jak tito drobní živočichové ovládli prvohorní moře po celém světě, a poznat jejich tehdejší rozmanitost.
RNDr. Alena Sucháčková, Ph.D.
Biologické centrum AV ČR
Slýcháme teď často o hmyzí apokalypse. Proč je ale pro nás tak složité úbytku hmyzu zabránit? Podíváme se do minulosti, ve které se po krajině proháněla stáda mamutů a později pak Přemysl Oráč s pluhem. Na příkladu motýlů si ukážeme, v jaké krajině evropské druhy žily po většinu své historie a jaký to má důsledek pro jejich současnost.
RNDr. Jan Papež, Ph.D.
Matematický ústav AV ČR
Co když má matematik něco skutečně spočítat? Matematika je mnohdy abstraktní vědou, která studuje všelijaké objekty a jejich vzájemné vztahy. Zároveň ale také nabízí a stále vytváří nové užitečné nástroje pro další vědní disciplíny. Co když tedy matematik dostane za úkol spočítat něco skutečně složitého?
RNDr. Karel Škoch, Ph.D.
Ústav anorganické chemie AV ČR
Katalýza, sendviče a Frustrované páry. Studium katalyzátorů představuje jeden z hlavních směrů chemického bádání. Umožňují totiž provádět chemické reakce rychleji, levněji i za vzniku menšího množství vedlejších produktů. V rámci tohoto ohlédnutí se dozvíte něco o tradičních i nově se rozvíjejících trendech jejího směřování.
Mgr. Ondřej Lhotka, Ph.D.
Ústav fyziky atmosféry ČR
Klimatická změna s sebou přináší stále častější a výraznější vlny veder, jak jsme se mohli přesvědčit i toto léto. Stanou se vlny veder v budoucnu nesnesitelnými? V krátké přednášce se dozvíte o spletité cestě ke studiu těchto nebezpečných jevů a o aktuálních trendech v jejich výzkumu.

Moderátor

Mgr. Martina Spěváčková
Tiskové oddělení SSČ AV ČR
Martina Spěváčková působila několik let v Českém rozhlase jako politická reportérka, později jako moderátorka nově vzniklé zpravodajské stanice Český rozhlas Plus. Pak přešla do Seznamu, kde moderovala pořady Duel a Výzva. Nejvíc ji baví rozhovory se zajímavými lidmi.