Přednáška Z dějin Orientálního ústavu
Pořádá: Středisko společných činností AV ČR, Orientální ústav AV ČR

Prezenčně
přednáška

pondělí 31. 10., 10:00
Publikum: 2. stupeň ZŠ, studenti SŠ, studenti VŠ, dospělá veřejnost, senioři
Přibližná délka trvání: 40 min
REZERVOVAT
V roce 2022 si Orientální ústav Akademie věd ČR připomíná sté výročí svého založení, v roce 2019 oslavil své devadesátiny Orientálním ústavem vydávaný časopis Archiv Orientální. V roce 2021 dovršil 77. ročník orientalistický časopis určený české veřejnosti Nový Orient. Profil obou těchto periodik odrážel události a krize, jimiž v posledním století procházela nejen naše věda, ale celá česká společnost. Přednáška se zaměří především na starší období dějin Orientálního ústavu od jeho založení do počátku 70. let.

Přednášející

PhDr. Jaroslav Strnad, Ph.D.
Orientální ústav AV ČR