Jazyk, kognice, mozek
Pořádá: Psychologický ústav AV ČR, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta

Prezenčně
exkurze

úterý 7. 11., 10:00
středa 8. 11., 10:00
Praha 1, Voršilská 1
Publikum: rodiny s dětmi, mateřská škola, 1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ, studenti SŠ, studenti VŠ, dospělá veřejnost, senioři
Téma: psychologie
Přibližná délka trvání: 60 min
V Laboratoři behaviorálních a lingvistických studií (LABELS), kterou Psychologický ústav AV ČR sdílí s Filozofickou fakultou UK, vám představíme některé z našich běžících studií a nejnovější výzkumné postupy v kognitivní a vývojové psychologii. Vyzkoušíte si řečové klamy, poznávání jazyků nebo odezírání ze rtů. Seznámíte se s tím, jak funguje výzkum kognice a jazyka na úrovni předvědomého zpracování, a to metodami elektroencefalografie (EEG), funkční optické spektroskopie (fNIRS) a eyetrackingu.