Země, vzduch a vesmír - přednáška i show pro veřejnost
Pořádá: Geofyzikální ústav AV ČR, Astronomický ústav AV ČR, Ústav fyziky atmosféry AV ČR

Zdroj: Canva
Prezenčně
přednáška

pátek 10. 11., 18:00
Publikum: rodiny s dětmi, dospělá veřejnost, senioři
Téma: astronomie, fyzika, geografie, geologie, meteorologie, svět vědy, technika a technologie, životní prostředí
Přibližná délka trvání: 75 min
Bez skleníkového jevu by na Zemi nemohl existovat život, natož lidé. Platí, že s nárůstem množství skleníkových plynů v atmosféře se podmínky na povrchu planety mění. To má dopady na naši civilizaci, která je na nich bytostně závislá. Vysvětlíme si dílčí důsledky změny klimatu, podíváme, jak se klima na Zemi během miliard let měnilo a proč se modrá planeta nevydala cestou Marsu nebo Venuše. Téma propojí trojice vědců z Geofyzikálního ústavu, Ústavu fyziky atmosféry a Astronomického ústavu.

Přednášející

Petr Brož, Ph.D.
Geofyzikální ústav AV ČR
Michal Bursa, Ph.D.
Astronomický ústav AV ČR
prof. RNDr. Radan Huth, DrSc.
Ústav fyziky atmosféry AV ČR