Magion – příběh družice

Magion – příběh družice

režie Marek Janáč, 2018

Dokument zachytil příběh družice Magion, která v roce 1978 po mnohaletém úsilí vzlétla na oběžnou dráhu Země. S myšlenkou přišli inženýři Pavel Tříska a Jaroslav Vojta po cestě z Geofyzikálního ústavu AV ČR do Ruska. Při sestavování družice, na jejíž výrobě se podíleli, si uvědomili, že by závaží vyvažující těžiště družice mohli nahradit stejně těžkým přístrojem, který by dokázal získat více údajů z cesty družice vesmírem. Nápad však musel nejdříve projít úředním schválením a získat patřičná povolení. Následovala vleklá a nelehká práce na projektu, který je významnou českou stopou ve vědeckých objevech.

 

Okem vědce

Ing. Jaroslav Vojta a Ing. Jaroslav Chum, Ph.D., Ústav fyziky atmosféry AV ČR

Československá družice Magion 1 byla vyvinuta v Geofyzikálním ústavu ČSAV ve spolupráci s Výzkumným ústavem sdělovací techniky. Název Magion vznikl jako zkratka výrazů Magnetosféra a Ionosféra, což jsou vrstvy prostředí okolo Země, které družice zkoumala. Startem v roce 1978 společně s mateřskou družicí Interkosmos 18 jsme se zařadili do první desítky států, které vypustily vlastní družici. V cílech projektu byl navržen nový, dosud nepoužitý způsob zpracování družicových dat, ve kterém se srovnávala data ze dvou družic, které se pohybují prakticky po stejné dráze. Tím bylo umožněno lépe rozlišit, zda naměřené parametry se mění v čase nebo prostoru, což podstatně zkvalitnilo analýzu naměřených dat. Tento způsob se ujal a v současné době mnohé projekty používají dvou či více družic.

 

Sledujte film

Film bylo možné sledovat pouze v průběhu festivalu.