Západočeská seismická síť WEBNET (zemětřesné roje v západních Čechách)

Západočeská seismická síť WEBNET (zemětřesné roje v západních Čechách)

režie Petr Němeček, 2016

Obyvatelé západních Čech se čas od času setkávají s otřesy země. Jedná se o pozůstatky vulkanické činnosti, která se projevuje zemětřesnými roji. K nejsilnějšímu zemětřesení za posledních 100 let došlo v roce 1985 a místní obyvatelé jej mají stále v živé paměti. Od tohoto roku také Geofyzikální ústav AV ČR zemětřesení sleduje pomocí nově vybudované seismické sítě Webnet.

 

Okem vědce

Ing. Jana Doubravová, Ph.D., Geofyzikální ústav AV ČR

Zemětřesné roje v západních Čechách měříme a sledujeme prostřednictvím seismické sítě Webnet, kterou Geofyzikální ústav Akademie věd začal budovat po zemětřesném roji na přelomu let 1985/86. Seismická síť zahrnuje 25 seismických stanic, které jsou rozmístěny tak, aby vhodně obklopovaly hlavní ohniskovou oblast Nového Kostela u Chebu. Většina stanic je připojená k internetu a naměřená data se okamžitě automaticky zpracovávají. Nejen obyvatelé západních Čech mají možnost sledovat aktuální seismogramy a lokalizace ohnisek zemětřesení na našem webu www.ig.cas.cz či v mobilní aplikaci Seislok.

Sledujte film

Film bylo možné sledovat pouze v průběhu festivalu.