Ústav pro jazyk český AV ČR, Ústav pro jazyk český AV ČR – Letenská

Ústav pro jazyk český Akademie věd ČR (ÚJČ) se zabývá výzkumem českého jazyka v celé jeho šíři – zkoumá češtinu současnou i historickou, psanou i mluvenou, spisovnou i nespisovnou a také kontakty češtiny s dalšími jazyky. Součástí výzkumu jsou rovněž teoretické otázky obecné jazykovědy, jazykové kultury, stylistiky, gramatiky, lexikologie, dialektologie, etymologie, onomastiky, vývoje jazyka atd. K významným aktivitám ÚJČ pro širokou veřejnost patří jazykové poradenství.
 
Více na www.ujc.cas.cz