Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.

Ústav pro soudobé dějiny je pracovištěm Akademie věd České republiky. Jeho posláním je provádět základní výzkum českých a československých dějin po roce 1938 v mezinárodním kontextu od bádání o klíčových událostech politických dějin Československa v období komunistického režimu ke komplexně pojatému mnohovrstevnému bádání o soudobých dějinách včetně dějin společnosti, dějin každodennosti, dějin idejí, hospodářských dějin, mezinárodních vztahů.
 
Více na www.usd.cas.cz